Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 57/2023 (ΡΑΜΜΑΤΑ)

 Διακήρυξη Αριθμ57/2023
 Προϋπολογισμός 100.117,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  22/3/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com