Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 68/2020 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ”

 Διακήρυξη Αριθμ68/2020
 Προϋπολογισμός 35.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  12/01/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής zip   20758
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com