Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 7/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ7/2023
 Προϋπολογισμός 223.200,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  23/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com