Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 70/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

 Διακήρυξη Αριθμ 70/2020
 Προϋπολογισμός 220.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  19/02/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com