Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δελτίο τύπου

 

Το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ανακοινώνει τη συνεργασία με δέκα (10)

άτομα ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής με καθεστώς έκδοση από αυτούς

δελτίου παροχής υπηρεσιών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και

συγκεκριμένα από 29/11/2017 έως και 8/12/2017.

Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σήμερα 28/11/2017 στις

εφημερίδες ΠΑΤΡΙΣ και ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com