Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021 (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ 1/2021
 Προϋπολογισμός 67.551,40  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  05/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com