Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ)

 Διακήρυξη Αριθμ 12/2020
 Προϋπολογισμός  74.400,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  26/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.