Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διακήρυξη 13/2017 (Ιατρικές Βελόνες)

 Διακήρυξη Αριθμ13/2017
 Προϋπολογισμός 80.300,30  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  04/07/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com