Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΚΑΥΣΙΜΑ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ19/2022
 Προϋπολογισμός 500.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  14/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com