Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ21/2019
 Προϋπολογισμός 70.142,09  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  09/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com