Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ”

 Διακήρυξη Αριθμ.21/2020
 Προϋπολογισμός 131.106,34  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  17/06/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com