Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2017 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ21/2017
 Προϋπολογισμός 139.875,36  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  20/07/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com