Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διακήρυξη 25/2019 “Διαλύματα Αιμοδιύλισης”

 Διακήρυξη Αριθμ.25/2019
 Προϋπολογισμός 356.906,09  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  01/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com