Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 26/2020 (ΑΕΡΙΑ)

Διακήρυξη Αριθμ26/2020
 Προϋπολογισμός 250.00,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  26/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.