Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΛΛΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” (Αναλώσιμα Αποστείρωσης & Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος)

Διακήρυξη Αριθμ29/2022
 Προϋπολογισμός 84.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  25/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com