Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διακήρυξη 31/2019 για την προμήθεια “Απολυμαντικά”

 Διακήρυξη Αριθμ.31/2019
 Προϋπολογισμός 80.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  29/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.