Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 37/2017
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45000€ συμ/νου ΦΠΑ
ΗΜ. ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10/01/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ
ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20566

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com