Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διακήρυξη 38/2019 για την προμήθεια “Μελανοταινίες”

 Διακήρυξη Αριθμ38/2019
 Προϋπολογισμός 60.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  19/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.