Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38/2020 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ38/2020
 Προϋπολογισμός 400.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  14/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com