Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 39/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ 39/2019
 Προϋπολογισμός 6.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  6/11/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.