Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45/2023ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)”

Διακήρυξη Αριθμ45/2023
 Προϋπολογισμός 99.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  14/12/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com