Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48/2019 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

 Διακήρυξη Αριθμ48/2019
 Προϋπολογισμός 354.899,90  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  17/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com