Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

 Διακήρυξη Αριθμ48/2020
 Προϋπολογισμός 69.048,11  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  09/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.