Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 49/2018 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ49/2018
 Προϋπολογισμός 229.502,12  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  22/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.