Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διακήρυξη 49/2023 για την προμήθεια “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ” (Αντιδραστήρια και αναλώσιμα με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)

Διακήρυξη Αριθμ49/2023
 Προϋπολογισμός 185.292,96€ συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  01/02/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com