Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 54/2019 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

 Διακήρυξη Αριθμ54/2019
 Προϋπολογισμός 45.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  22/1/2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής   20701
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com