Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διακήρυξη 6/2018

 

 Διακήρυξη Αριθμ6/2018
 Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  26/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com