Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2020 (ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ.9/2020
 Προϋπολογισμός 65.400,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  09/04/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com