Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/05/2018 από τις 07:15 έως τις 08:00 π.μ. θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στο παλαιού κτίριο, στο χειρουργείο, στα ΤΕΠ και στο Νεφρό λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Το διάστημα της διακοπής τα παραπάνω τμήματα θα τροφοδοτούνται από γεννήτρια και από το σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) κόκκινες πρίζες.