Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»: αποτελέσματα μοριοδότησης υποψήφιων καταρτιζομένων για εισαγωγή στο Α΄ & Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης

Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται τα αποτελέσματα, βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων.

Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται οι επιτυχόντες για εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης, οι οποίοι οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση.
(Η αίτηση δίδεται και στο ΔΙΕΚ)

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, από τις 22 μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου, το αργότερο. Η μη προσκόμιση της αίτησης, σημαίνει και μη αποδοχή της εγγραφής και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Πίνακες αποτελεσμάτων

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com