Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Λόγω της αναγκαιότητας ύπαρξης συγκεκριμένου χώρου όπου θα γίνεται ο προεγχειρητικός έλεγχος όλων των ασθενών που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης και μετά από απόφαση της επιτροπής χωροταξίας ,αναδιαρρυθμίστηκαν δυο χώροι του αναισθησιολογικού τμήματος (πλησίον των χειρουργείων).

Στο χώρο αυτό θα γίνεται ο απαραίτητος προεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών πριν την είσοδο τους στη χειρουργική αίθουσα .

Σκοπός της δημιουργίας του χώρου είναι η αποσυμφόρηση των κλινικών και η γρήγορη εξυπηρέτηση του ασθενούς .

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com