Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δημόσια κλήρωση ισοβαθμούντων της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2017 κατηγορίας ΥΕ καθαριστών-καθαριστριών

Την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, δημόσια κλήρωση προκειμένου να καθοριστεί η σειρά ισοβαθμούντων υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2017, για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για ανάγκες καθαριότητας του Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται εφ’ όσον το επιθυμούν να παραστούν στη διεξαγωγή της ανωτέρας διαδικασίας.