Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΞΗ 41/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ41/2023
 Προϋπολογισμός 55.800,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  30/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com