Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Εκπαιδευτικά προγράμματα κλινικών 2022-2023

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης κάθε χρόνο διοργανώνονται εκπαιδευτικά μαθήματα και καταρτίζονται προγράμματα για την επιμόρφωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού, με απώτερο σκοπό τη συνεχή επιστημονική ενημέρωση σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και την προαγωγή του συντονισμού και της συνεργασίας όλων εκείνων που εμπλέκονται στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Για τη νέα περίοδο 2022-2023 ξεκίνησε η κατάθεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους υπεύθυνους εκπαίδευσης και Διευθυντές τμημάτων. Πλούσια θεματολογία και διακεκριμένοι προσκεκλημένοι εισηγητές διέπουν τα πρώτα προγράμματα που έχουν κατατεθεί αναβαθμίζοντας έτσι το status των κλινικών και επενδύοντας στην επιμόρφωση του προσωπικού σύμφωνα με τις εξελίξεις και τη σύγχρονη βιβλιογραφία.

Όλα τα προγράμματα των κλινικών τμημάτων και ειδικοτήτων διατίθενται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του νοσοκομείου και στους ιστότοπους των τμημάτων.

Ακολουθεί λίστα με τα έως τώρα αναρτημένα εκπαιδευτικά προγράμματα:
Α’ Παθολογική
Αναισθησιολογικό
Β’ Παθολογική
Γυναικολογική – Μαιευτική
Καρδιολογική
ΚΟΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε.
Ορθοπαιδική
Παιδιατρική
Πνευμονολογική
Φυσικοθεραπεία

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com