Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Εκπαιδευτικό υλικό στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του Γ.Ν. Βενιζέλειο – Πανάνειο και συγκεκριμένα κάτω από το μενού Αρχική ► Μαθήματα ► Εφαρμογές Πληροφορικής ► Ιατρονοσηλευτικές εφαρμογές ► ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΚΕΙΑ μπορεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου να βρει χρήσιμο υλικό όπως:

Εκπαίδευση στην εισαγωγή νοσηλευτικών δεδομένων, φορμών, συμβάντων, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΔΙΠΥ
Σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης Νοσηλευτικού Προσωπικού
Εισαγωγή των DRGs στην ΠΑΝΑΚΕΙΑ
Γρήγορη κωδικοποίηση στα DRGs
Σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης Ιατρικού Προσωπικού

Πρόσβαση έχει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εντός του δικτύου του Νοσοκομείου.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com