Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Εκπαίδευση προσωπικού καθαριότητας

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας δια βίου μάθησης, και της διαρκούς αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, με γνώμονα την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων, το τμήμα επιστασίας σε συνεργασία με την επιτροπή καθαριότητας και το τμήμα λοιμώξεων του νοσοκομείου, διοργανώνει σεμιναριακά μαθήματα για το προσωπικό καθαριότητας την Πέμπτη 2/2/2017 και την Δευτέρα 6/2/2017, στην κεντρική βιβλιοθήκη του νοσοκομείου, με στόχο την περαιτέρω μείωση των λοιμώξεων σχετιζόμενων με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και την εκμάθηση των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται σε κάθε τμήμα.
Η συνεχής εκπαίδευση είναι βασική συνιστώσα για την προαγωγή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλους τους τομείς.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com