Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Εκπαίδευση των γραμματέων κλινικών

Ως βασικός άξονας της εύρυθμης λειτουργίας των κλινικών, ο γραμματέας έχει αναλάβει, ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο.

Στα πλαίσια αυτά την Τετάρτη  1/2/2017, θα γίνει εσωτερική εκπαίδευση από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών προς τους γραμματείς των τμημάτων, σε θέματα που άπτονται των κανόνων που ισχύουν στα ασφαλιστικά ταμεία, όσο αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των νοσηλευομένων ασθενών. 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com