Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Έκθεση πεπραγμένων νέας Διοίκησης (απολογισμός)

Η Διοίκηση, με τη συνεργασία και επιμέλεια του Τμήματος Ποιότητας, εκπόνησε τον ετήσιο απολογισμό της (Ιούνιος 2016-Μάιος 2017).

Ο απολογισμός (πεπραγμένα), είναι ένα εργαλείο

  • για τη Διοίκηση, προκειμένου να γνωρίζει την «απόκλιση» που έχει σε σχέση με το επιχειρησιακό σχέδιο της και να αναλάβει πιθανές δράσεις
  • για την Κοινωνία, ώστε να γνωρίζει και να αποτιμά τις δράσεις και τις ενέργειες που έγιναν για το νοσοκομείο
  • για τα στελέχη του Νοσοκομείου, ώστε να μπορούν να αναδείξουν το έργο τους
  • για τις Προϊστάμενες αρχές, ώστε να δύναται να αξιολογήσουν

Ο στόχος του δεν είναι να παρουσιάσει αναλυτικά όλες τις αλλαγές, αγορές, μεταρρυθμίσεις, δυσλειτουργίες, επεκτάσεις που γίνονται σε ένα νοσοκομείο, παρά μόνο τις πιο ουσιώδεις, με τέτοια όμως λεπτομέρεια, ώστε διαβάζοντας ο αναγνώστης, να μπορεί να «ακτινογραφήσει» το Νοσοκομείο μας, ως προς το ρυθμό μεταβολής της ανάπτυξης του.

Ευχαριστούμε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου που εργάστηκαν για την εκπόνηση του απολογισμού του ΓΝ Βενιζελείου.

Κατεβάστε τον Ετήσιο Απολογισμό του ΓΝ Βενιζελείου

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com