Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ενημέρωση για μισθοδοσία υπαλλήλων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2017,άρ. 8, παρ. 2α, από 01/01/2017 οι ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης και επικουρικών ταμείων θα υπολογίζονται και στο καταβαλλόμενο “επίδομα θέσης” που προέρχεται από επιλογή του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας (ανάθεση καθηκόντων). Κατά την εκτέλεση των  ανωτέρω, στους προιστάμενους της νοσηλευτικής και διοικητικής υπηρεσίας, θα παρακρατηθούν σε τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, από τη μισθοδοσία ΜαΙου, οι διαφορές κρατήσεων που αφορούν το επίδομα θέσης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/08/2017.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com