Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΩΡΟ.

Στον χώρο των Τακτικών Ιατρείων έγινε ενοποίηση δυο συνεχόμενων ιατρείων του οφθαλμολογικού τμήματος. Διαμορφώθηκε νέος χώρος -εξεταστήριο, με κατάλληλες υποδομές για την εγκατάσταση νέων μηχανημάτων που θα καλύψει σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας του τμήματος.

ΠΡΙΝ

       

 

ΜΕΤΑ