Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8ΔΙΣ/2020 για τις ανάγκες του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

 Διακήρυξη Αριθμ8ΔΙΣ/2020
 Προϋπολογισμός 27.901,85  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  20/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.