Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Επιμορφωτικά σεμινάρια ΙΝΕΠ α’ εξαμήνου 2020

Η επιμόρφωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων, τα οποία προκύπτουν από επιχειρησιακά σχέδια εκπαίδευσης τα οποία καταρτίζονται από ειδικές ομάδες των Υπουργείων, ΝΠΔΔ, Δήμων και Περιφερειών. Για το Α΄εξάμηνο του 2020 έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΙΝΕΠ και πιο συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://www.ekdd.gr/επιμόρφωση/συμμετοχή-στην-επιμόρφωση/αναζήτηση-προγραμμάτων-επιμόρφωσης/ οι επιμορφωτικές δράσεις που έχουν προγραμματιστεί ανά περιφέρεια, τόπο διεξαγωγής και θεματικό κύκλο. Κάθε δημόσιος υπάλληλος ο οποίος έχει εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΚΔΔΑ και έχει ολοκληρώσει το σεμινάριο εισαγωγικής εκπαίδευσης δημόσιων υπαλλήλων έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής μέχρι δύο σεμινάρια ανά εκπαιδευτική περίοδο (εξάμηνο).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com