Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Επισκεψιμότητα τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Γ.Ν.Η. Βενιζέλειο για το 2017

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Γ.Ν.Η Βενιζέλειο το 2017, γίνεται στατιστική ανάλυση της προσέλευσης των πολιτών κατά χρονικές-εποχικές περιόδους και ηλικία και υπολογίζεται ο μέσος χρόνος αναμονής ανά ώρα των προσερχόμενων πολιτών στο ΤΕΠ.

Στην πρώτη εικόνα παρουσιάζονται οι επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών το 2017, οι οποίες ανήλθαν στις 97336. Παρατηρείται περίπου ισόποση προσέλευση ανδρών–γυναικών. Επίσης διακρίνεται η μηνιαία κατανομή προσέλευσης στα ΤΕΠ, όπου φαίνεται αυξητική τάση στην αρχή του έτους, τους ανοιξιάτικους μήνες και στην καρδιά του καλοκαιριού (λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης).

Στην επόμενη εικόνα καταγράφεται η ηλικιακή κατανομή των επισκέψεων στο ΤΕΠ κατά το 2017. Το 55% περίπου των επισκέψεων είναι άτομα ηλικίας έως 45 ετών, ενώ το υπόλοιπο 45% από 45 ετών και άνω.

Στις παρακάτω εικόνες βλέπουμε την κατανομή της προσέλευσης των πολιτών στο ΤΕΠ ανά ώρα και ανά τετράμηνο του 2017. Δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές όσον αφορά την κατανομή της προσέλευσης από εποχή σε εποχή, με ώρες αιχμής τις πρωινές και αργά απογευματινές προς βραδινές ώρες.

Στην επόμενη εικόνα καταγράφεται ο μέσος χρόνος που μεσολαβεί από την ώρα που ο πολίτης καταγραφεί ως επείγον περιστατικό από τη γραμματεία του ΤΕΠ έως την ώρα που θα εξετασθεί από τον ιατρό και θα του “παραγγελθούν” οι πρώτες εργαστηριακές εξετάσειςΠρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ανάλυση αυτή αφορά το 54% των περιστατικών του ΤΕΠ, καθώς μόνο σε αυτά τα περιστατικά έχουν παραγγελθεί εργαστηριακές εξετάσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου που μεσολαβεί από την καταγραφή του περιστατικού έως την ώρα που ο ιατρός που εξετάσει τον ασθενή και θα “παραγγείλει” τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Ο χρόνος αυτός με βάση και τα 52828 περιστατικά για τα οποία παραγγέλθηκαν εξετάσεις το 2017 ανήλθε περίπου στα 40 λεπτάΤο υπόλοιπο 45% αφορά περιστατικά στα οποία οι θεράποντες ιατροί δε χρειάστηκε να παραγγείλουν εξετάσεις ή αφορά περιστατικά τα όποια δεν εκτιμήθηκαν ως ιατρικώς επείγοντα. Προφανώς ο μέσος χρόνος αναμονής-εξυπηρέτησης γι’ αυτά τα περιστατικά είναι μικρότερος.

Με βάση τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι η εκτίμηση του στατιστικού σφάλματος ανέρχεται στο 13,45%. Έχει λογική βάση η αφαίρεση των ακραίων τιμών και μάλιστα των ακραίων υψηλών τιμών, καθώς για παράδειγμα είναι απίθανο κάποιος να περιμένει πάνω από 3 ώρες χωρίς να έχει εξεταστεί από κάποιον ιατρό. Πιθανόν δε του παραγγέλθηκαν για κάποιο ιατρικό λόγο αμέσως εξετάσεις. Αν αφαιρεθούν οι ακραίες τιμές προκύπτει ότι το 2017 ο μέσος χρόνος που μεσολαβεί από την ώρα που ο πολίτης καταγραφεί ως επείγον περιστατικό έως την ώρα που θα του “παραγγελθούν” οι πρώτες εργαστηριακές εξετάσεις ανέρχεται περίπου στα 30 λεπτά

Τέλος παρουσιάζουμε μια συγκριτική εικόνα της προσέλευσης των πολιτών στο ΤΕΠ το πρώτο τετράμηνο των ετών 2017 και 2018. Παρατηρείται μια αυξημένη επισκεψιμότητα τον Ιανουάριο του 2017 (πιθανόν λόγω έξαρσης της γρίπης) και επίσης το Μάρτιο του 2018.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία μπορείτε να δείτε και σε μορφή pdf πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Πληροφορικής και στο γραφείο Ποιότητας.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com