Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Επισκευή και Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού

 Διακήρυξη Αριθμ. 64/2016
 Προϋπολογισμός  420.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  01/03/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com