Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ Ω.Ρ.Λ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ