Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2020 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διακήρυξη Αριθμ29/2020
 Προϋπολογισμός 300.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.