Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Η Προσέγγιση του Κόστους Νοσηλείας των Ηλικιωμένων Ασθενών με τη Χρήση του Εργαλείου της Αναλυτικής Λογιστικής

Μετά από συντονισμένες ενέργειες όλης της Διοικητικής και νοσηλευτικής Υπηρεσίας, με αιχμή το προσωπικό του λογιστηρίου, λειτουργεί, εδώ και 1,5 έτος, το σύστημα της αναλυτικής λογιστικής, ως ένα πρόσθετο εργαλείο ανάλυσης, μετά το δημόσιο λογιστικό και τη γενική λογιστική.

Η Γενική Λογιστική καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας προς τα έξω, τις σχέσεις του με τρίτους, επομένως σε αυτή καταχωρούνται και παρακολουθούνται τα λογιστικά γεγονότα, τα οποία προέρχονται από το διαχειριστικό και συναλλακτικό κύκλωμα της.

Η Αναλυτική λογιστική διαφοροποιείται ως προς το σκοπό και την αποστολή. Καλύπτει τις εσωτερικές ανάγκες του Νοσοκομείου, καθώς παρουσιάζει στη Διοίκηση την ουσιαστική εξέλιξη των δαπανών, αποτελεί το «κρυφό» εργαλείο στη λήψη αποφάσεων, δημιουργώντας ανάλογα κέντρα κόστους και σενάρια μερισμού, εκμεταλλευόμενη τη Δημόσια και τη Γενική Λογιστική.

Το εργαλείο της αναλυτική λογιστικής, συν τω χρόνω, θα γίνεται όλο και πιο ισχυρό, όλο και πιο πληροφοριακό και σημαντικό στη λήψη αποφάσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη χρηστή Διοίκηση.

Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα κόστους ανά κλινική, έχουν παρουσιασθεί στους Δ/ντές των κλινικών και στις προϊσταμένες. Ταυτόχρονα, μέσω αυτού του εργαλείου, αρχίζουν και απαντιούνται ή προσεγγίζονται πιο σύνθετα ερωτήματα.

Στα πλαίσια αυτά, το τμήμα ποιότητας παρουσίασε στο 21o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ MANAGEMENT ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ εργασία, που βασίσθηκε στη αναλυτική λογιστική, με θέμα “Η Προσέγγιση του Κόστους Νοσηλείας των Ηλικιωμένων Ασθενών με τη Χρήση του Εργαλείου της Αναλυτικής Λογιστικής”. Πρόκειται για μια διεξοδική ανάλυση, βασισμένη σε στοιχεία εκροών και εισροών της  αναλυτικής λογιστικής, προκειμένου να προσεγγισθεί το κόστος των ηλικιωμένων ασθενών (που κατά κανόνα είναι το μεγαλύτερο) στο νοσοκομείο μας.

Ένα σχόλιο
  1. EDUCATION IN CRETE

    Θα μας ενδιέφερε πολύ να δημοσιεύσετε τα στοιχεία που έχετε και την παρουσίαση…

Τα σχόλια έχουν απενεργοποιηθεί.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com