Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός δωρεάς Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Ολοκληρώθηκε στο Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖEΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»  η παραλαβή Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ο οποίος προέρχεται από την πράξη δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ».

Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσια Υγείας  και η υποστήριξη μονάδων/τμημάτων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας που προσφέρουν υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για την περίθαλψη παιδιών και νεογνών.

Ανάμεσα στους φορείς που επιλέχθηκαν προς υποστήριξη στο πλαίσιο των τεσσάρων κύκλων του προγράμματος ήταν το Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» και η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Η δωρεά εγκρίθηκε με κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, το ύψος της  ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (99.400,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει:

Ένα (1) νεογνικό Αναπνευστήρα, δύο (2) θερμοκοιτίδες υβριδικού τύπου  μία (1) θερμοκοιτίδα μεταφοράς και μία (1) φορητή συσκευή ανίχνευσης φλεβών με υπέρυθρες. Πρόκειται για συσκευές πρώτης γραμμής της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου μας και προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες Υγείας.

Με την ολοκλήρωση της παραλαβής πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας, στους Μηχανικούς της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και οι συσκευές ενσωματώθηκαν στο Ιατροτεχνολογικό Κτηματολόγιο του Νοσοκομείου και παραδόθηκαν προς χρήση.

 Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η Δ/νση Τεχνικής & Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας καθώς και η Δ/νση και το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών εκφράζουν δημόσια τις θερμές ευχαριστίες τους στους δωρητές για την πολύτιμη προσφορά τους.

Ο Διευθυντής της Τεχνικής & Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας

 Γρυπάρης Ευστάθιος

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com