Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εργαζομένων

Στα πλαίσια αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου, τίθεται σε εφαρμογή η Ηλεκτρονική Αίτηση εργαζομένου μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για μία σειρά διοικητικών διαδικασιών με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στα αντίστοιχα τμήματα.

Η υπηρεσία λειτουργεί από το link: eservices->Αίτηση Εργαζομένου.

Οι αιτήσεις αφορούν κυρίως τα τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, είτε άλλα τμήματα όπως την Ιατρική Υπηρεσία και γενικότερα το τμήμα Πρωτοκόλλου (Γενική Αίτηση).

Ο εργαζόμενος  συμπληρώνει τα στοιχεία του και το είδος της αίτησης.

Η αίτηση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πρωτόκολλο, πρωτοκολλείται και διακινείται στο αντίστοιχο προς διεκπεραίωση τμήμα.

Από την ίδια ιστοσελίδα μπορούν να εκτυπωθούν και άλλα έντυπα αιτήσεων που αφορούν διοικητικές διαδικασίες που συνήθως απαιτούν επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και δε δύναται να υποβληθούν ακόμα ηλεκτρονικά. Τα έντυπα αυτά εκτυπώνονται και συμπληρώνονται χωρίς να χρειάζεται η παραλαβή τους από τα αντίστοιχα τμήματα.

Ο αιτών μπορεί να παραλάβει τη βεβαίωση του: 1) αυτοπροσώπως, 2) με courier, 3) με email (εφόσον αυτό έχει δηλωθεί και καταχωρηθεί στην εφαρμογή του Γραφείου Προσωπικού).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com