Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Κανονισμός Λειτουργίας Χειρουργείου

Σκοπός του Κανονισμού Χειρουργείου αποτελεί η συνεργασία όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων αλλά και των επαγγελματιών υγείας που δρουν στο χώρο του Χειρουργείου, η εύρυθμη λειτουργία αυτού, η ποιότητα των συνθηκών εργασίας ενώ πρωταρχικό μέλημα αποτελεί πάντα η διασφάλιση της υγείας του ασθενή.

Για τον συγκεκριμένο Κανονισμό Χειρουργείου εργάστηκε Επιτροπή, οριζόμενη βάσει της με αρ. 227/21-08-2017 Απόφασης Διοικητή Πα.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. «Βενιζέλειο» κ. Τασσόπουλου, αποτελούμενη από τους:
1. κ. Σημαντηράκη Χρήστο – Διευθυντής ΩΡΛ, μέλος της Επιτροπής Χειρουργείου ως Πρόεδρο,
2. κ. Μανωλαράκη Μαρία, Επιμελήτρια Α’ Αναισθησιολογίας,
3. κ. Νιράκη Ευτυχία, Επιμελήτρια Β’ Γυναικολογίας,
4. κ. Ηλιάκη Αναστασία, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
5. κ. Ανωγειανάκη Κωνσταντίνα, Προϊσταμένη Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης, 6. κ. Εργαζάκη Βασιλική, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Χειρουργείου,
7. κ. Μπολίκα Εμμανουήλ, Υπεύθυνος Γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων,
8. κ. Παξιμαδάκη Ζαχαρένια, ΤΕ Νοσηλευτικής Αναισθησιολογικού Τμήματος,
9. κ. Φερετζάκη Μαρία, ΤΕ Μηχανολογίας του Γ.Ν. «Βενιζέλειο»,
με αποτέλεσμα να συσταθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση Κανονισμού Χειρουργείου, η οποία υποστηρίχθηκε γραμματειακά από την κ. Κουρλετάκη Ζαχαρένια, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Καταγράφηκαν όλα τα δεδομένα και οι παρατηρήσεις που σχετίζονται με το χώρο, μελετήθηκαν οι προτάσεις και οι εισηγήσεις επαγγελματιών από κάθε Υπηρεσία ενώ ο Κανονισμός διαμορφώθηκε ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, βιβλιογραφία και επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τη γενικότερη λειτουργία του Χειρουργείου.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com